Kundvagnen är tom 

Integritetspolicy

Vilka är vi

Företaget heter Linnérs Ateljé AB och är beläget i Oskarshamn och vår webbplatsadress är linnersatelje.se

Genom att använda vår webbplats och eller att du lämnar dina uppgifter till oss samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy.

 

Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Linnérs Ateljé AB behandlar och använder dina personuppgifter i anslutning till webbplatsen linnersatelje.se samt generellt inom företaget Linnérs Ateljé AB med ateljé i Oskarshamn. Denna integritetspolicy gäller för alla som använder webbplatsen linnersatelje.se samt våra samarbetspartners produkter och/eller tjänster.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Linnérs Ateljé AB med organisationsnummer 559292-2370 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Rättsliga grunder för personuppgiftsbehandling

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter till oss godkänner du och samtycker till att Linnérs Ateljé AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Linnérs Ateljé AB I sådant fall kommer Linnérs Ateljé AB inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda syften som du samtyckt till, om inte lagar eller myndigheter kräver att vissa uppgifter sparas.

 

Avtal

Köper eller beställer du produkter och/eller tjänster från Linnérs Ateljé AB behandlas dina personuppgifter på ett sätt som är nödvändigt för att fullgöra avtalet med dig.

 

Rättslig förpliktelse

Vissa lagar eller regler gör att Linnérs Ateljé AB som personuppgiftsansvarig måste behandla vissa personuppgifter i verksamheten.

 

Intresseavvägning

Linnérs Ateljé AB kan komma att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål i de fall Linnérs Ateljé AB ser ett intresse i att tillhandahålla marknadsföring avseende befintliga och nya produkter och/eller tjänster till dig.

Du kan när som helst avregistrera dig från eventuella utskick i marknadsföringsändamål.

 

Hur vi samlar in personuppgifter

Linnérs Ateljé AB samlar in och behandlar personuppgifter genom ifylld och inskickade formulär på linnersatelje.se och vid mejl, telefon, sms eller personlig kontakt med personer som är intresserade av företagets tjänster eller produkter.

 

I Linnérs Ateljé AB:s lokaler finns det även uppsatt kamera/videoövervakning som samlar in inspelningar på alla som befinner sig i lokalen detta är ändast i säkerhetssyfte och för att i efterhand kunna utreda och bevisa eventuella brott.

 

Linnérs Ateljé AB samlar dessutom icke-personlig information vid besök på linnersatelje.se. Läs mer om detta under rubriken Cookies.

 

 

Hur och vilka personuppgifter bevarar vi

Personuppgifter i form av namn, personnummer, videoinspelning, foton, befattning, telefonnummer, mejladresser och andra uppgifter som är nödvändiga för att möjliggöra nutida och framtida affärsrelationer bevaras.

Personuppgifterna bevaras antingen digitalt eller analogt på det sätt som Linnérs Ateljé AB anser som det mest betryggande och lämpligast för personuppgiftens format detta för att kunna säkerställa god kundservice och underlätta det dagliga arbetet.

 

Varför vi bevarar personuppgifter

Linnérs Ateljé bevarar huvudsakligen dina personuppgifter för följande ändamål:

• Fullgöra förpliktelser gentemot kund

•Förbättra kundupplevelsen

•Tillhandahålla god service

•Leverans av beställningar

•Marknadsföring

•Underlag för marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning och affärsutveckling relaterat till

Linnérs Ateljé produkter och tjänster

•Uppfylla säkerhets-, myndighets- och lagkrav

•Administration och förbättring av linnersatelje.se.

 

Hur länge vi bevarar personuppgifter

Hur länge en personuppgift sparas beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling. Linnérs Ateljé sparar inte personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de samlades in. Linnérs Ateljé AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Linnérs Ateljé AB rättsliga intressen. Exempelvis om det pågår en juridisk process.

 

 

Delning av personuppgifter till tredje part

Linnérs Ateljé AB kan komma att lämna ut uppgifter till samarbetspartners i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller det företag som du representerar, till exempel för att leverera beställda varor eller tjänster. Linnérs Ateljé AB kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Linnérs Ateljé AB:s räkning, exempelvis samarbetspartners och IT-leverantörer.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Linnérs Ateljé AB rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma brott, bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Linnérs Ateljé AB vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till tredje part i enlighet med GDPR.

 

Skydd av personuppgifter

Linnérs Ateljé har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse.

De anställda hos Linnérs Ateljé är skyldiga att följa Linnérs Ateljé:s regler för informations- och IT-säkerhet samt denna Integritetspolicy.

 

Cookies

Linnérs Ateljé AB använder sig av så kallade cookies på linnersatelje.se. Detta för att kunna analysera och optimera webbplatsens struktur och innehåll och därmed få möjlighet att leverera en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.

En cookie är en liten textfil som skickas till och sparas på din dator eller mobil när du besöker våra webbplatser. Det finns två typer av cookies – permanenta och temporära (session-cookies). Permanenta cookies lagras tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

 

Vi använder cookies på linnersatelje.se för att kunna:

•se information som besöksstatistik

•se vilka operativsystem som används

•se vilka webbläsare som används

•se hur webbplatsen används av våra besökare

 

Vi använder inte cookies för att analysera hur du som person använder webbplatsen på individuell nivå. Cookien innehåller ingen personinformation, utan hjälper oss identifiera dig som en användare på webbplatsen. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du enkelt stänga av, blockera och avlägsna lagrade cookies i din webbläsares inställningar. Då kommer inga cookies att lagras.

 

Dina rättigheter

Du kan kostnadsfritt efter skriftligt undertecknad ansökan till Linnérs Ateljé AB få besked om vilka personuppgifter som företaget behandlar om dig samt information om omfattningen och syftet med sådan behandling.

Du som individ har även rätt att begära att vi blockerar, raderar eller rättar dina personuppgifter. Du har alltid rätt att återkalla ett lämnat samtycke och meddela att du motsätter dig fortsatt behandling av dina personuppgifter.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Linnérs Ateljé AB förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan. Datumet för den senaste ändringen anges i slutet av Integritetspolicyn. Om vi gör några ändringar i Integritetspolicyn kommer vi att publicera dessa ändringar på webbplatsen.

 

.

Kontaktinformation

Linnérs Ateljé AB ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Frågor eller begäran om att erhålla registerutdrag ska adresseras i en skriftlig undertecknad handling till info@linnersatelje.se eller

Linnérs Ateljé AB, Box 91, 572 22 Oskarshamn, med märkning ”Integritetsansvarig”.

 

Uppdaterades: 2023-06-21

 

Linnérs Ateljé AB

Postmästaregatan 18, Oskarshamn

0491-17053